Tax Alert – ceny transferowe

Czy spółka, która nie osiąga dochodu z działalności prowadzonej na terenie PSI może skorzystać ze zwolnienia dla transakcji krajowych? Wątpliwość, czy stan, który nie powinien być kwestionowany?

Interpretacja 0111-KDIB1-3.4010.178.2024.1.MBD z 31 maja 2024 roku Odpowiedź Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przez podatnika działającego w Specjalnej Strefie Inwestycji Podatnik w roku podatkowym...

czytaj dalej

Korekty cen transferowych po zakończeniu roku podatkowego

Opis sprawy Spółka, będąca częścią międzynarodowej grupy kapitałowej, świadczy usługi na rzecz podmiotów powiązanych. Ceny tych usług są ustalane zgodnie z metodą weryfikacji cen transferowych marży transakcyjnej netto. Koszty usług są kalkulowane na podstawie danych...

czytaj dalej

Umorzenie udziałów jako transakcja kontrolowana

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2023 r. o sygn. akt II FSK 255/21, dokonano przeglądu orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2020 r. o sygn. akt I SA/Po 453/20 dotyczącego nieodpłatnego umorzenia...

czytaj dalej

Czy w odniesieniu do zawartej z podmiotem powiązanym w roku obrotowym umowy sprzedaży nieruchomości, po stronie wnioskodawcy powstał obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych?

W dniu 7 marca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.502.2020.10.MM), której przedmiotem było ustalenie, czy w odniesieniu do zawartej z podmiotem powiązanym w roku obrotowym umowy sprzedaży...

czytaj dalej

Uznanie dochodu z tytułu dokonywania transakcji kapitałowych za przychód z zysków kapitałowych oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w sytuacji poniesienia straty na źródle przychodów zyski kapitałowe

W dniu 15 stycznia 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, której przedmiotem jest kwestia uznania dochodu z tytułu dokonywania transakcji kapitałowych za przychód z zysków kapitałowych oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia...

czytaj dalej

Czy korekty wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług obsługi administracyjno-biurowej oraz usług księgowych stanowiły i stanowią korektę cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT?

W dniu 21 grudnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, której przedmiotem były ustalenie, czy korekty wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług obsługi administracyjno-biurowej oraz usług księgowych stanowiły i stanowią...

czytaj dalej

Czy pełnienie przez ordynatora Szpitala funkcji radnego powiatu stanowi powiązanie pomiędzy Szpitalem a powiatem skutkujące wyłączeniem z możliwości skorzystania ze zwolnienia z konieczności przygotowania dokumentacji?

W dniu 13 czerwca 2023 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.171.2023.2.ANK w przedmiocie ustalenia, czy pełnienie przez ordynatora Szpitala funkcji radnego powiatu stanowi powiązanie pomiędzy Szpitalem a powiatem skutkujące...

czytaj dalej

Czy korekta cen transferowych wpływa na rozliczenia VAT?

W dniu 17 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. 0114-KDIP4-3.4012.726.2022.2.MKA w przedmiocie ustalenia, czy korekta cen transferowych wpływa na rozliczenia VAT. Stan faktyczny Wnioskodawca świadczy usługi IT w...

czytaj dalej

Korekta rentowności (uznana jako korekta cen transferowych) wpływa na dochody korzystające ze zwolnienia na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE w podatku dochodowym od osób prawnych

W dniu 6 czerwca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.144.2022.2.IM w przedmiocie ustalenia, czy w przypadku, gdy Spółka wystawi na rzecz „A” dokument księgowy, powodujący doprowadzenie poziomu marży operacyjnej EBIT „A” do...

czytaj dalej

Należyta staranność w cenach transferowych

I SA/Go 234/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 08 września 2022 roku uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oraz poprzedzającą decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w...

czytaj dalej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X