Tax Alert – ceny transferowe

Warunki uznania korekty za korektę cen transferowych

Jakie warunki należy spełnić, żeby korekta cen transferowych mogła być dokonana? W dniu 30 marca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.498.2021.2.BD w sprawie ustalenia, czy dokonywane przez Spółkę korekty wynagrodzenia z...

czytaj dalej

Brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w sytuacji straty na źródle przychodów podczas, gdy strata ta nie była wynikiem transakcji kontrolowanej

W dniu 20 stycznia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.625.2021.2.IZ w przedmiocie ustalenia możliwości korzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych transakcji, które mogą korzystać ze...

czytaj dalej

Nieruchomość zakupiona w celu odsprzedaży do podmiotu powiązanego nie będzie objęta obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych w przypadku nieprzekroczenia progu dla transakcji towarowej

W dniu 25 listopada 2021 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o  sygn. 0111-KDIB1-2.4010.514.2021.1.SK w przedmiocie ustalenia czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w związku z transakcjami odsprzedaży...

czytaj dalej

Jakie zmiany czekają nas w cenach transferowych od 2022 r.?

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w dniu 16 października b.r. została podpisana przez Prezydenta. Akt prawny zawiera następujące...

czytaj dalej

Członkowie podatkowej grupy kapitałowej, realizujący pośrednio transakcje z podmiotami z siedzibą w rajach podatkowych na kwotę wyższą niż 500 000 PLN rocznie, powinni sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych

W dniu 27 października 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał Interpretację Indywidualną o sygnaturze 0111-KDIB1-2.4010.264.2021.1.MS, w zakresie ustalenia czy na gruncie art. 11o ust. 1a oraz 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[1] (dalej:...

czytaj dalej

Realizując transakcję ze spółką cywilną wartość transakcji należy ustalać w odniesieniu do spółki cywilnej, nie zaś odrębnie dla każdego ze wspólników tej spółki – interpretacja DKIS

W dniu 2 czerwca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.207.2021.3.MS) w przedmiocie ustalenia czy w przypadku transakcji ze spółką cywilną wartość transakcji ustala się: w odniesieniu do spółki...

czytaj dalej

Pozostało niewiele czasu na złożenie ORD-U

Przypominamy, iż 31 marca br. upływa również termin na złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) dla podatników, u których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Obowiązek sporządzania i przekazywania informacji bez wezwania przez...

czytaj dalej

Zbliża się termin na złożenie powiadomienia CBC-P

Przypominamy, iż 31 marca br. upływa termin na złożenie powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (CBC-P) dla podatników, u których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1  Ustawy z dnia 9...

czytaj dalej

Korekta cen transferowych – i komu wierzyć?

Korekty dochodowości (w górę lub w dół) dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi polegające na dostosowaniu poziomu rentowności nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT ani jako korekta podstawy opodatkowania dostawy towarów, ani też jako wynagrodzenie z tytułu...

czytaj dalej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X