Tax Alert – podatek u źródła (WHT)

Czy płatności dokonywane na rzecz podmiotów powiązanych za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego mają być uwzględniane w limicie 2 mln zł?

W dniu 16.08.2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. akt. 0111-KDWB.4010.26.2022.2.KP, w celu ustalenia czy płatności dokonywane na rzecz podmiotów powiązanych za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia...

czytaj dalej

Limit 2 mln zł a Spółki z przesuniętym rokiem podatkowym

W dniu 5.08.2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. akt. 0111-KDWB.4010.41.2022.1.HK w celu ustalenia czy w związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w ustawie o CIT oraz w związku z przesuniętym rokiem...

czytaj dalej

Świadczenia o podobnym charakterze w podatku u źródła

W dniu 5 sierpnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.301.2022.2.ANK w zakresie ustalenia, czy Spółka postąpi prawidłowo przyjmując, że wynagrodzenie wypłacane przez nią na rzecz spółek z Grupy z tytułu usług outsourcingu...

czytaj dalej

Pobór podatku u źródła (WHT) przez płatnika technicznego

W dniu 29 czerwca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.30.2022.1.AR w zakresie ustalenia, czy w przypadku nieotrzymania informacji o występowaniu powiązań, Bank - jako podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych oraz...

czytaj dalej

Czy posiadanie przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji podatkowej niemieckiej spółki komandytowej (ale nie wspólników spółki niemieckiej) będzie wystarczające, aby Wnioskodawca mógł zastosować stawkę podatku w wysokości 5%?

W dniu 26 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn 0111-KDIB1-2.4010.27.2022.1.ANK w celu ustalenia czy posiadanie przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji podatkowej niemieckiej spółki komandytowej w chwili...

czytaj dalej

Certyfikat rezydencji otrzymany w formie elektronicznej

W dniu 25 kwietnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.527.2021.2.AK w zakresie ustalenia, czy certyfikaty rezydencji otrzymane w formie elektronicznej można uznać za certyfikaty rezydencji wskazane w art. 4a pkt 12 w zw....

czytaj dalej

Wypłata należności za uzyskanie licencji end-user

Czy wynagrodzenie w ramach transakcji, w trakcie której dystrybutor dokonuje zapłaty za nabycie i dystrybucję kopii oprogramowania (bez nabycia prawa do kopiowania tego oprogramowania) będzie stanowić przychody z należności licencyjnych, o których mowa w art. 21 ust....

czytaj dalej

Czy dokonanie płatności wyrównawczej związanej z mechanizmem ustalania wynagrodzenia Spółki, w oparciu o bazę kosztową powiększaną o narzut oraz zwrot poniesionych kosztów nieobjętych tą bazą kosztową będą podlegać w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu dochodów osiąganych przez nierezydentów?

W dniu 6 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał Interpretację Indywidualną o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.448.2021.1.AT, w przedmiocie ustalenia czy dokonanie płatności wyrównawczej związanej z mechanizmem ustalania wynagrodzenia Spółki, w oparciu o...

czytaj dalej

Czy w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu wypłaty odsetek w związku z usługą cash poolingu podatek u źródła może zostać obliczony z zastosowaniem najwyższej ze stawek przewidzianych dla odsetek w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę i państwa, których rezydentami są uczestnicy cash poolingu?

W dniu 11.01.2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.521.2021.2.DP. Przedmiotem Interpretacji było ustalenie, czy w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu wypłaty odsetek w związku z usługą cash...

czytaj dalej

Czy biuro na terenie Polski stanowić będzie zakład podatkowy w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec?

W dniu 16 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał Interpretację Indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.476.2021.2.MS, w przedmiocie ustalenia czy biuro na terenie Polski stanowić będzie zakład podatkowy w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT...

czytaj dalej

Jaką treść powinien zawierać certyfikat rezydencji?

Zgodnie z art. 4a pkt 12 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnik. Certyfikat...

czytaj dalej

Podatek u źródła z tytułu udostępniania pracowników

W interpretacji indywidualnej z dnia 13 sierpnia 2020 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.244.2020.1.ŚS Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że płatności z tytułu udostępniania pracowników podlegają pod WHT i Spółka obowiązana będzie pobrać ryczałtowany podatek...

czytaj dalej

Brak podatku u źródła od usług B+R

W interpretacji indywidualnej, znak 0111-KDIB1-3.4010.272.2020.1.APO, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził jako prawidłowe stanowisko spółki w zakresie poboru ryczałtowanego podatek dochodowy (podatek u źródła) z tytułu płatności realizowanych za Usługi...

czytaj dalej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X