Tax Alert – podatek u źródła (WHT)

Informacja IFT-2R i deklaracja CIT10Z a korekta faktury

Informacja IFT-2R to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski. Deklaracja CIT-10Z to deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika...

czytaj dalej

Obowiązek zapłaty podatku u źródła dla transakcji mieszanych – objęcie jedną fakturą opłaty za otrzymanie licencji na znak towarowy oraz wartości zakupionych towarów – wyrok NSA, II FSK 2034/20

Spółka złożyła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego[1] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie[2] w sprawie ze skargi Spółki na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS). Spółka jako dystrybutor kosmetyków we...

czytaj dalej

Kwalifikacja podatkowa wynagrodzenia powinna zostać przeprowadzona na podstawie konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, czyli działanie koncepcji look-through approach na potrzeby rozliczenia podatku u źródła w praktyce

W dniu 2 lutego 2023 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.777.2022.1.EJ w przedmiocie ustalenia, czy kwalifikacja podatkowa wypłacanego przez Spółkę wynagrodzenia za świadczenie usług powinna zostać przeprowadzona na gruncie...

czytaj dalej

Czy płatności dokonywane na rzecz podmiotów powiązanych za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego mają być uwzględniane w limicie 2 mln zł?

W dniu 16.08.2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. akt. 0111-KDWB.4010.26.2022.2.KP, w celu ustalenia czy płatności dokonywane na rzecz podmiotów powiązanych za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia...

czytaj dalej

Limit 2 mln zł a Spółki z przesuniętym rokiem podatkowym

W dniu 5.08.2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. akt. 0111-KDWB.4010.41.2022.1.HK w celu ustalenia czy w związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w ustawie o CIT oraz w związku z przesuniętym rokiem...

czytaj dalej

Świadczenia o podobnym charakterze w podatku u źródła

W dniu 5 sierpnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.301.2022.2.ANK w zakresie ustalenia, czy Spółka postąpi prawidłowo przyjmując, że wynagrodzenie wypłacane przez nią na rzecz spółek z Grupy z tytułu usług outsourcingu...

czytaj dalej

Pobór podatku u źródła (WHT) przez płatnika technicznego

W dniu 29 czerwca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.30.2022.1.AR w zakresie ustalenia, czy w przypadku nieotrzymania informacji o występowaniu powiązań, Bank - jako podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych oraz...

czytaj dalej

Czy posiadanie przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji podatkowej niemieckiej spółki komandytowej (ale nie wspólników spółki niemieckiej) będzie wystarczające, aby Wnioskodawca mógł zastosować stawkę podatku w wysokości 5%?

W dniu 26 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn 0111-KDIB1-2.4010.27.2022.1.ANK w celu ustalenia czy posiadanie przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji podatkowej niemieckiej spółki komandytowej w chwili...

czytaj dalej

Certyfikat rezydencji otrzymany w formie elektronicznej

W dniu 25 kwietnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.527.2021.2.AK w zakresie ustalenia, czy certyfikaty rezydencji otrzymane w formie elektronicznej można uznać za certyfikaty rezydencji wskazane w art. 4a pkt 12 w zw....

czytaj dalej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X