Archiwum

Korekty cen transferowych po zakończeniu roku podatkowego

Opis sprawy Spółka, będąca częścią międzynarodowej grupy kapitałowej, świadczy usługi na rzecz podmiotów powiązanych. Ceny tych usług są ustalane zgodnie z metodą weryfikacji cen transferowych marży transakcyjnej netto. Koszty usług są kalkulowane na podstawie danych...

czytaj dalej

Umorzenie udziałów jako transakcja kontrolowana

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2023 r. o sygn. akt II FSK 255/21, dokonano przeglądu orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2020 r. o sygn. akt I SA/Po 453/20 dotyczącego nieodpłatnego umorzenia...

czytaj dalej

Czy w odniesieniu do zawartej z podmiotem powiązanym w roku obrotowym umowy sprzedaży nieruchomości, po stronie wnioskodawcy powstał obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych?

W dniu 7 marca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.502.2020.10.MM), której przedmiotem było ustalenie, czy w odniesieniu do zawartej z podmiotem powiązanym w roku obrotowym umowy sprzedaży...

czytaj dalej

Uznanie dochodu z tytułu dokonywania transakcji kapitałowych za przychód z zysków kapitałowych oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w sytuacji poniesienia straty na źródle przychodów zyski kapitałowe

W dniu 15 stycznia 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, której przedmiotem jest kwestia uznania dochodu z tytułu dokonywania transakcji kapitałowych za przychód z zysków kapitałowych oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia...

czytaj dalej

Czy korekty wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług obsługi administracyjno-biurowej oraz usług księgowych stanowiły i stanowią korektę cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT?

W dniu 21 grudnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, której przedmiotem były ustalenie, czy korekty wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług obsługi administracyjno-biurowej oraz usług księgowych stanowiły i stanowią...

czytaj dalej

Wydatki na posiłki pracownika są kosztem pracodawcy

W ostatnim czasie kształtuje się korzystna dla podatników praktyka interpretacyjna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na posiłki pracowników. W interpretacji indywidualnej nr...

czytaj dalej

Safe harbour finansowe jako powszechny schemat podatkowy

Istnienie podmiotów powiązanych z podatnikiem, a w szczególności dokonywanie transakcji z podmiotami powiązanymi, nie tylko w znaczący sposób wpływa na zakres obowiązków sprawozdawczych związanych z raportowaniem schematów podatkowych (MDR), ale również istotnie...

czytaj dalej

Czy pełnienie przez ordynatora Szpitala funkcji radnego powiatu stanowi powiązanie pomiędzy Szpitalem a powiatem skutkujące wyłączeniem z możliwości skorzystania ze zwolnienia z konieczności przygotowania dokumentacji?

W dniu 13 czerwca 2023 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.171.2023.2.ANK w przedmiocie ustalenia, czy pełnienie przez ordynatora Szpitala funkcji radnego powiatu stanowi powiązanie pomiędzy Szpitalem a powiatem skutkujące...

czytaj dalej

Informacja IFT-2R i deklaracja CIT10Z a korekta faktury

Informacja IFT-2R to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski. Deklaracja CIT-10Z to deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika...

czytaj dalej

Obowiązek zapłaty podatku u źródła dla transakcji mieszanych – objęcie jedną fakturą opłaty za otrzymanie licencji na znak towarowy oraz wartości zakupionych towarów – wyrok NSA, II FSK 2034/20

Spółka złożyła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego[1] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie[2] w sprawie ze skargi Spółki na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS). Spółka jako dystrybutor kosmetyków we...

czytaj dalej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X