💡 Wczoraj w godzinach popołudniowych w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Na mocy tego rozporządzenia dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych do 30 czerwca 2023 r. został przedłużony termin złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r.
 
Powyższa zmiana ma swoje konsekwencje także w obszarze obowiązkowego raportowania schematów podatkowych (MDR), albowiem zgodnie z art. 86j § 1 Ordynacji podatkowej, podatnik jako korzystający, który dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową, w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego przekazuje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informację o zastosowaniu schematu podatkowego (MDR–3).
 
W praktyce oznacza, to że podatnicy, którzy mają rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym i którzy uzyskali w 2022 r. korzyść podatkową w podatku dochodowym od osób prawnych w wyniku zastosowania schematu podatkowego transgranicznego, zyskali dodatkowe trzy miesiące na złożenie informacji MDR–3.
 
Przypominamy, że w związku obowiązywaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, terminy na raportowanie tzw. schematów krajowych są zawieszone, ale podatnicy mogą na bieżąco informować Szefa KAS także o takich uzgodnieniach.
 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z najnowszymi informacjami, w ostatnim tygodniu marca zostanie podjęta decyzja o możliwym przedłużeniu stanu zagrożenia epidemicznego do końca kwietnia, końca maja albo maksymalnie do końca czerwca.
X