Ministerstwo Finansów rozpoczęło 28 września konsultacje podatkowe:

• projektu objaśnień podatkowych w zakresie ulgi na ekspansję
oraz
• objaśnień podatkowych nt. przepisów o podatku u źródła (WHT) w zakresie klauzuli rzeczywistego właściciela (beneficial owner).

Przedmiotem konsultacji projektu objaśnień podatkowych w zakresie ulgi na ekspansję są przepisy art. 18eb ustawy CIT oraz art. 26gb ustawy PIT dotyczące obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. preferencji podatkowej określanej mianem ulgi na ekspansję lub też ulgi prowzrostowej.
Opinie z uzasadnieniem w wersji edytowalnej można przesłać do 10 października 2023 r. na adres: citkonsultacje@mf.gov.pl
Więcej informacji o konsultacjach w tym projekt objaśnień na → LINK

Przedmiotem konsultacji w zakresie WHT jest projekt objaśnień podatkowych dotyczących klauzuli rzeczywistego właściciela (klauzula BO), zawierający wykładnię i stosowanie przepisów dotyczących klauzuli BO, czyli przede wszystkim art. 4a pkt 29, art. 21-22b, art. 26, art. 26b i art. 28b ustawy CIT i odpowiadających im przepisów ustawy PIT, a także tych przepisów wiążących Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które dotyczą opodatkowania tzw. dochodów pasywnych.
Opinie z uzasadnieniem w wersji edytowalnej można przesłać do 10 października 2023 r. na adres: citkonsultacje@mf.gov.pl
Więcej informacji o konsultacjach w tym projekt objaśnień na → LINK

X