Analizy porównawcze

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej local file dotyczy podatników, u których wartości transakcji kontrolowanych przekroczyły:

Na mocy znowelizowanych przepisów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. analiza cen transferowych jest obowiązkowym elementem dokumentacji podatkowej local file.

Analiza cen transferowych, zgodnie z regulacjami ustawowymi, powinna być sporządzana co 3 lata. W przypadku jednak gdy dojdzie do znaczących zmian w otoczeniu podatnika, zmian w branży, w której podatnik prowadzi działalność, wówczas taką analizę należy przed upływem tego okresu zaktualizować.

Do przeprowadzenia analizy porównywalności dedykowane są dwie statystyczne metody badawcze:

Analiza porównywalności może być sporządzana na podstawie jednej z poniższych formuł:

a) danych dotyczących transakcji prowadzonych z podmiotami niezależnymi
b) wybranej bazy danych
c) raportach branżowych
d) innych dokumentach w formule tzw. opisu zgodności.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu, aktualizacji i weryfikacji analiz porównawczych których rolą jest jest uzasadnienie, iż warunki tj. poziom cen i marż stosowanych przez podmioty powiązane jest porównywalny do warunków w transakcjach występujących w porównywalnych transakcjach zawieranych przez podmioty niepowiązane.

Poniżej prezentujemy najczęściej wykorzystywane bazy danych:

BAZY DANYCH

Lp.

Baza danych

Znak graficzny bazy

1.

Amadeus

Znalezione obrazy dla zapytania amadeus database

2.

Quick Analitycs

3.

Dun & Bradstreet

4.

Kompass

5.

Infoveriti

6.

EdgarStat

7.

Bankier.pl

8.

Biznesradar.pl

9.

Money.pl

10

GPW

11.

EMIS

12.

Royalty Range

Znalezione obrazy dla zapytania amadeus database

13.

ktMINE

14.

Royalty Stat

Napisz do Nas

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X