Estoński CIT – Usługi

Weryfikacja spełnienia warunków wejścia w estoński CIT

W ramach proponowanej usługi oferujemy wsparcie w kompleksowej analizie czy podatnik spełnia warunki umożliwiające skorzystanie z estońskiego CIT. Weryfikacja przedstawia ocenę możliwych korzyści oraz warunków ich uzyskania.

WIĘCEJ

Regulacje obowiązujące od stycznia 2022 r. rozszerzają katalog uprawnionych podmiotów, przyznając prawo do opodatkowania na zasadach estońskiego CIT:

  1. spółce akcyjnej
  2. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  3. spółce komandytowej
  4. spółce komandytowo-akcyjnej oraz
  5. prostej spółce akcyjnej.

Jednak opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek może podlegać podatnik dodatkowo spełniający łącznie warunki określone w art. 28j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kalkulacja prognozowanych oszczędności podatkowych

Estoński CIT jest rozwiązaniem skierowanym przede wszystkim do firm, które znaczną część osiąganego zysku przeznaczają na inwestycje.

WIĘCEJ

Mechanizm opodatkowania estońskim CIT działa bowiem w ten sposób, że obowiązek zapłaty podatku powstaje przy transferze zysku ze spółki do wspólnika. Tak długo jak wypracowane zyski będą reinwestowane lub po prostu pozostawione w spółce – opodatkowanie nie wystąpi. Jednakże, nawet przy transferze do wspólnika, efektywne opodatkowanie wypłacanego zysku będzie niższe niż na zasadach ogólnych.

Estoński CIT pozwala uniknąć wielu niekorzystnych zmian wprowadzonych przez tzw. Polski Ład, m.in. spółka objęta estońskim CIT nie podlega opodatkowaniu minimalnym podatkiem przychodowym oraz przepisom o ukrytej dywidendzie.

W ramach proponowanej usługi oferujemy określenie prognozowanych oszczędności podatkowych z tytułu skorzystania z estońskiego CIT.

Wskazanie obszarów ryzyka

W ramach proponowanej usługi oferujemy wskazanie możliwych do wystąpienia obszarów ryzyka.

Przeprowadzenie krok po kroku przez proces zmian zasad opodatkowania

Stosownie do art. 28f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowanie ryczałtem obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, wskazany przez podatnika w zawiadomieniu o wyborze opodatkowania ryczałtem.

WIĘCEJ

Przedmiotowe zawiadomienie należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem. Podatnik może wybrać opodatkowanie ryczałtem również przed upływem przyjętego przez niego roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. W tym przypadku księgi rachunkowe otwiera się na pierwszy dzień miesiąca opodatkowania ryczałtem.

W ramach proponowanej usługi oferujemy wsparcie polegające na przeprowadzeniu kroku po kroku przez proces zmian zasad opodatkowania.

Doradztwo przy bieżących rozliczeniach podatku

W ramach proponowanej usługi oferujemy bieżące doradztwo przy bieżących rozliczeniach podatku.

WIĘCEJ

Stosownie do art. 28r ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnik obowiązany jest do złożenia do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy na formularzu CIT-8E.

Skontaktuj się z nami!
Pomożemy określić zakres obowiązków sprawozdawczych.

INSTYTUT CEN TRANSFEROWYCH Sp. z o.o.

tel. (+48) 22 114-06-56
e-mail: biuro@ict.org.pl

Izabela Klejna
Business Development Manager
tel. (+48) 535 855 391
e-mail: iklejna@ict.org.pl

Napisz do Nas

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X