Ulgi na innowacje

Ulgi na innowacje – w czym możemy pomóc?

 

Regulacje wprowadzone przez tzw. Polski Ład znacznie poszerzyły zakres zachęt podatkowych przewidzianych dla firm prowadzących działalność innowacyjną i inwestycyjną. Wraz z funkcjonującymi już wcześniej rozwiązaniami, tworzą one obecnie kompleksowy system ulg na innowacje, w skład którego wchodzą:

  • ulga B+R
  • ulga IP Box,
  • ulga na innowacyjnych pracowników,
  • ulga na prototyp,
  • ulga na ekspansję (zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów),
  • ulga na robotyzację i automatyzację.

Zakresem naszego wsparcia przy wdrażaniu wyżej wymienionych ulg, objęte są w szczególności następujące działania:

  • analiza profilu działalności innowacyjnej podatnika – inwentaryzacja występujących  czynności, zadań i procesów, mających potencjał w kontekście ulg na innowacje (m. in. identyfikacja działalności B+R),
  • analiza kosztów ponoszonych przez podatnika pod kątem możliwości uznania ich za koszty kwalifikowane na potrzeby ulg na innowacje,
  • analiza dochodów osiąganych z praw własności intelektualnej pod kątem możliwości uznania ich za dochody kwalifikowane na potrzeby preferencyjnego opodatkowania IP Box,
  • wstępne oszacowanie potencjału wykorzystania ulg na innowacje (prognozowane oszczędności podatkowe),
  • przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, w celu zabezpieczenia prawa do korzystania z ulg na innowacje,
  • przygotowanie wewnętrznej procedury stosowania ulg na innowacje,
  • przeprowadzenie szkolenia z udziałem wskazanych pracowników (stacjonarnie lub online) w zakresie stosowania przepisów dotyczących ulg na innowacje,
  • bieżące wsparcie przy wdrażaniu ulg na innowacje, w szczególności w zakresie sporządzania ewidencji księgowych, dokumentacji projektów B+R oraz przy wypełnianiu deklaracji podatkowych,
  • przeprowadzenie audytu podatkowego w zakresie poprawności stosowania ulg na innowacje.

Ponadto, oferujemy wsparcie w zakresie zastosowania efektywnej kosztowo struktury wynagradzania pracowników w oparciu o prawa autorskie (50% kosztów uzyskania przychodów dla twórczych pracowników).

Zapraszamy również na szkolenia:

Napisz do Nas

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X