Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 3.0). Powyższe oznacza, iż przepisy dotyczące pośrednich transakcji rajowych zostały ostatecznie uchylone z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r.

Oprócz uchylenia ww. przepisów podwyższono progi dokumentacyjne dla transakcji zawieranych bezpośrednio z rajami podatkowymi do 2,5 mln zł w przypadku transakcji finansowych oraz 500 tys. zł w zakresie pozostałych rodzajów transakcji.

Równocześnie należy zwrócić uwagę na ewentualne obowiązki dokumentacyjno – sprawozdawcze w odniesieniu do zagranicznego zakładu zlokalizowanego w tzw. raju podatkowym.

Jeśli mieliby Państwo wątpliwości odnośnie obowiązku sprawozdawczego dotyczącego transakcji bezpośrednich z rajami podatkowymi, serdecznie zapraszamy do kontaktu. RAJE PODATKOWE – wsparcie w zakresie obowiązków weryfikacyjnych, dokumentacyjnych oraz sprawozdawczych.

X