Szkolenie stacjonarne – edycja specjalna

Wyzwania podatkowe 2022 - szkolenie stacjonarne ceny transferowe MDR podatek u źródła CIT i VAT

Wyzwania podatkowe 2022/2023 – CIT i VAT, ceny transferowe i raje podatkowe, ulgi na innowacje, schematy podatkowe MDR, podatek u źródła, podatek od nieruchomości

 

Poniżej znajdą Państwo agendę oraz szczegółowy program spotkania.

Program:

(9:00 ? 9:15) Wstęp ? dr Jarosław F. Mika

(9:15 ? 11:00) CIT i VAT 2022/2023 ? Patrycja Kubiesa

(11:00 ? 11:15) Przerwa

(11:15 ? 13:00) Ceny transferowe i raje podatkowe ? dr Jarosław F. Mika, Beata Rawa-Miszczuk

(13:00 ? 14:00) Przerwa obiadowa

(14:00  – 14:30) Ulgi na innowacje ? zmiany wprowadzone przez ?Polski Ład? od 1 stycznia 2022 r. ? Piotr Perkowski

(14:30  – 15:00) Schematy podatkowe MDR ? Paweł Rosiński

(15:00 ? 15:30) Podatek u źródła ? Magdalena Świątkiewicz

(15:30 ? 16:00) Podatek od nieruchomości ? Paweł Rosiński

Program szkolenia


CIT i VAT 2022/2023

 1. Podatek minimalny w CIT
  • kogo dotyczy nowe obciążenie podatkowe?
  • jakie formalności powinien dopełnić nabywca?
  • należyta staranność, a obciążenie podatkowe
  • katalog usług i świadczeń będących przedmiotem opodatkowania
  • planowane zmiany w projekcie ustawy
 1. Podatek od przerzuconych dochodów
  • kogo dotyczy podatek?
  • jakie formalności powinien dopełnić nabywca?
  • należyta staranność, a obciążenie podatkowe
  • katalog usług i świadczeń będących przedmiotem opodatkowania
 1. Grupy VAT – 1 stycznia 2023
  • jakie są plusy grupy VAT?
  • jakie wymogi, jakie podmioty mogą wchodzić w skład grup VAT?
  • jak rozliczać się w grupie? Kwestia faktur
  • jaki numer NIP, jak powinny być wystawiane faktury?
  • rozliczania VAT w grupie
  • utrata statusu
 1. Krajowy System E-faktur od 1 stycznia 2024?
  • do czego służy Krajowy System E-faktur?
  • jakie kroki poczynić w swoich systemach lub organizacji dokumentów?

Ceny Transferowe

 1. Obowiązki raportowania 2021 r.
  • kalendarz raportowania
  • jak się przygotować?
  • jakie transakcje są przedmiotem raportowania?
 1. Należyta staranność. Transakcje z limitem 500 000,00 zł
  • identyfikacja obowiązków ujawniania transakcji z limitem 100 000,00 zł i 500 000,00 zł
  • etapy procedury należytej staranności
  • czym jest oświadczenie wiedzy?
 1. Analiza porównawcza
  • price setting approach vs. outcome testing approach
  • kluczowe elementy, etapy analizy porównawczej
  • jak wyznaczać przedziały rynkowe?
 1. Korekty wyników za 2021 r.
  • korekta cen Transferowych w trybie art. 11e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • kompensata transakcji w trybie § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów

5. Ceny transferowe a nowe prawo holdingowe

  • obowiązek sporządzenia sprawozdania o powiązaniach umownych spółki zależnej ze spółką dominującą za rok obrotowy
  • wiążące polecenie a zasada ceny rynkowej
  • polityka cen transferowych spółki dominującej i spółek zależnych

Ulgi na innowacje ? zmiany wprowadzone przez ?Polski Ład? od 1 stycznia 2022 r.

 1. Nowe limity odliczeń kosztów kwalifikowanych w uldze B+R
 2. Symultaniczne stosowanie ulgi B+R i ulgi IP Box
 3. Ulga na innowacyjnych pracowników ? dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, a ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej
 4. Ulga na prototyp ? na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek
 5. Ulga prowzrostowa (na ekspansję) ? na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów
 6. Ulga na robotyzację ? na zakup fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów

WHT

 1. Modyfikacja definicji
  • należyta staranność
  • rzeczywisty właściciel
 1. Mechanizm ?pay and refund?
  • zmiana w zakresie należności objętych mechanizmem
  • sposób ustalania limitu 2 mln zł
 1. Wniosek o zwrot pobranego podatku
  • procedura
  • załączniki
 1. Sposoby ominięcia mechanizmu ?pay and refund?
  • oświadczenie płatnika
  • opinia o stosowaniu preferencji

5. Certyfikat rezydencji podatkowej

  • wymogi formalne
  • kopia certyfikatu rezydencji podatkowej

MDR ? raportowanie schematów podatkowych

 1. Schemat podatkowy ? istota i przykłady
 2. Identyfikacja schematów podatkowych w firmie ? wskazówki i najczęściej popełniane błędy
 3. Podmioty zobligowane do raportowania ? kto i kiedy musi raportować?
 4. Terminy raportowania schematów podatkowych w 2022 r.
  • terminy raportowania schematów krajowych
  • terminy raportowania schematów transgranicznych
  • terminy raportowania po zniesieniu stanu epidemii

5. Procedura wewnętrzna MDR ? dlaczego warto wdrożyć w działach firmy niezwiązanych z finansami?

6. Mity dotyczące obowiązków MDR

 

Podatek od nieruchomości

 1. Zmiany w opodatkowaniu nieruchomości od 1 stycznia 2022 r.
 2. Najnowsze orzecznictwo z zakresu podatku od nieruchomości
 3. Opodatkowanie nieruchomości niewykorzystywanych w działalności gospodarczej
 4. Ryzyka podatkowe w rozliczaniu podatku od nieruchomości

21.10.2022

Warszawa

Godzina

9:00 – 16:00

Cena szkolenia

Oferta specjalna – 490 zł netto (+23% VAT) / os. przy zapisie do 7 października br.

590 zł netto (+23% VAT) / os.

r

Informacje uzupełniające

Opłata zawiera lunch, materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz certyfikaty.

Trenerzy prowadzący szkolenie:

Dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego ? najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: ?Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.? (C.H. Beck, Warszawa 2019), ?Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji? (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), ?Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady? (C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2 w 2017 roku), ?Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych? (Unimex, Wrocław 2012), ?Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa? (C.H. Beck, Warszawa 2007).

Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Patrycja Kubiesa - szkolenie VAT i CIT

Patrycja Kubiesa

Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Swoją ścieżkę zawodową w doradztwie podatkowym zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna za całokształt procesów finansowych spółek grupy, udział w procesach due diligence, M&A. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Szkoleniowiec i autorka wielu publikacji i artykułów podatkowych.

Patrycja Kubiesa - szkolenie VAT i CIT

Piotr Perkowski

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobyte podczas pracy w wiodących firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, prowadził szkolenia podatkowe, sporządzał opinie, raporty, przygotowywał wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych i pisma procesowe oraz wdrażał wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe. Specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych i cen transferowych.

dokumentacja ceny transferowe

Beata Rawa-Miszczuk

Beata jest absolwentką finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. Manager zespołu konsultantów podatkowych w Instytucie Cen Transferowych. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych. Prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych.

Beata jest w trakcie uzyskiwania uprawnień doradcy podatkowego.

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy nr 13 408. Starszy konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktyk prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych, podatków międzynarodowych oraz podatku od nieruchomości; prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych, schematów podatkowych, podatku u źródła i strategii podatkowej.

W Instytucie Cen Transferowych zajmuje się m.in. raportowaniem schematów podatkowych (MDR). Posiada doświadczenie w administracji skarbowej, gdzie prowadził postępowania podatkowe z zakresu podatków dochodowych.

Magdalena Świątkiewicz

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii prawnej oraz w kancelarii brokerskiej.

W Instytucie Cen Transferowych zajmuje się sporządzeniem dokumentacji podatkowych, artykułów oraz alertów, specjalizuje się w tematyce TP i WHT.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X