Zgodnie z nowelizacją przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym których wartość przekracza określone progi dokumentacyjne.

Transakcja kontrolowana oznacza identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań. Tym samym wprowadzono dość szeroką definicję transakcji kontrolowanej obejmującą również zdarzenia, które w języku potocznym niekoniecznie muszą być uznawane za transakcje, co prowadzi do licznych wątpliwości interpretacyjnych.

Jedną z takich wątpliwości było to czy wypłata dywidendy podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu.

Dywidenda stanowi zysk netto wypracowany przez spółkę wypłacany na rzecz wspólników lub osób posiadających akcje spółki. Dywidendę otrzymują proporcjonalnie wszyscy akcjonariusze lub wspólnicy posiadający udziały spółki w dniu, w którym ustalono prawo do jej wypłaty.

W dniu 22 sierpnia 2020 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 9368  wskazując, iż wypłata dywidendy nie podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

W ocenie Ministra Finansów samej wypłaty dywidendy nie można postrzegać bezpośrednio jako działania gospodarczego które co do zasady należy utożsamiać z działaniem zarobkowym.

Wyplata dywidendy jak słusznie wskazano wiąże się z funkcjonowaniem spółek i jest podejmowana na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych. Wypłata dywidendy nie jest samodzielnym działaniem gospodarczym, stanowi natomiast konsekwencję prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę.

Wydana odpowiedź na interpelację niewątpliwie przyczyni się do wyeliminowania wątpliwości pojawiających się po stronie podatników, co do ewentualnego obowiązku dokumentacyjnego w tym zakresie.

 

Autor: Beata Rawa- Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X