Jakie zmiany czekają nas w cenach transferowych od 2022 r.?

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w dniu 16 października b.r. została podpisana przez Prezydenta, a obecnie oczekuje na wejście w...

X