Nowa lista rajów podatkowych MDR

Dnia 1 marca 2021 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do...

Czy objęcie akcji za gotówkę stanowi transakcję kontrolowaną?

W dniu 29.03.2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.29.2021.1.RK w przedmiocie ustalenia możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Wnioskodawca jest...

Jaką treść powinien zawierać certyfikat rezydencji?

Zgodnie z art. 4a pkt 12 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnik. Certyfikat...

Pozostało niewiele czasu na złożenie ORD-U

Przypominamy, iż 31 marca br. upływa również termin na złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) dla podatników, u których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Obowiązek sporządzania i przekazywania informacji bez wezwania przez...

Zbliża się termin na złożenie powiadomienia CBC-P

Przypominamy, iż 31 marca br. upływa termin na złożenie powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (CBC-P) dla podatników, u których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1  Ustawy z dnia 9...

WRITE TO US

NAPISZ DO NAS

X