W dniu 18 sierpnia 2023 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.99.2023.2.ANK w przedmiocie ustalenia obowiązku dokumentacyjnego z tytułu przesunięć majątkowych między niemieckim oddziałem a polską spółką.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest podatnikiem mającym siedzibę na terytorium Polski, posiadającym oddział w Niemczech. Oddział nie stanowi odrębnego od Wnioskodawcy podmiotu. Między Wnioskodawcą a oddziałem są realizowane przelewy oraz przepływ towarów. Z tytułu przedmiotowych czynności spółka polska nie wystawia faktur na rzecz oddziału niemieckiego, oddział niemiecki również nie wystawia faktur na rzecz polskiej spółki.

Przelewy czy przepływ towarów są identyfikowane jako przenoszenie majątku w ramach jednego podmiotu.

W ocenie podatnika przesunięcia majątkowe nie stanowią transakcji kontrolowanej, ponieważ oddział niemiecki nie stanowi odrębnej jednostki – jest to jedynie zorganizowana forma prowadzenia przez polską spółkę działalności w Niemczech.

Stanowisko organu

W ocenie organu podatkowego utworzenie na terytorium innego państwa oddziału, nie wpływa na powstanie nowego podmiotu podatkowego w tym państwie. Zakład / oddział nie jest podmiotem podatkowym, gdyż podmiotem takim pozostaje jednostka macierzysta, w konsekwencji oddział z punktu widzenia prawa podatkowego nie jest samodzielnym podmiotem.

Mając na uwadze powyższe, organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X