W dniu 20 czerwca br. Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe dotyczące projektu objaśnień podatkowych w zakresie podatku od przerzuconych dochodów.

Opinię z uzasadnieniem w wersji edytowalnej należy przesłać na adres: citkonsultacje@mf.gov.pl. Konsultacje potrwają do 10 lipca 2023 r.

Więcej informacji ⇒ LINK

X