W dniu 17 lipca br. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną sygn. 0111-KIDIB1-1-4010.153.2020.5.ŚS w zakresie ustalenia czy aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej (dalej jako SPK) podlega pod obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest wspólnikiem spółki komandytowej i pełni w niej funkcję komplementariusza. SPK ma również dwóch wspólników będących komandytariuszami ? są to osoby fizyczne. Z dniem 1 stycznia 2019 r.  jeden z komandytariuszy  wniósł w formie aportu do SPK, zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa (dalej jako ZCP). Wnioskodawca nie poniósł w 2019 r. straty podatkowej, nie korzystał i nie korzysta również ze zwolnień, o których mowa w art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako uCIT) oraz art. 17 ust. 34 i 34a uCIT. Komandytariusze SPK, w której wnioskodawca jest komplementariuszem, oraz podmiot dokonujący na jej rzecz aportu ZCP ? komandytariusz nie ponieśli w 2019 r. straty podatkowej i podmioty nie korzystały ze zwolnień, o których mowa a art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych.

W związku z powyższym stanem faktycznym wnioskodawca zadał m.in. pytanie czy aport ZCP do SPK podlega pod obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że aport jest wyłączony z obowiązku dokumentacyjnego w przypadku spełnienia przesłanek tzw. zwolnienia krajowego wynikającego z art. 11n pkt 1 uCIT.

A contrario  jako tzw. ?inna transakcja? wymieniona w art. 11k ust. 2 pkt 4 uCIT aport ZCP zawiera się w definicji transakcji kontrolowanej i tym samym podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu. W tym miejscu należy podkreślić, że wprowadzenie do przepisów o cenach transferowych  stosunkowo szerokiej definicji transakcji kontrolowanej miało  na celu objęcie nią również zagadnień, które mogą nie być uznawane za transakcje w potocznym rozumieniu tego słowa, takich jak między innymi  restrukturyzacje, umowy o podziale kosztów (CCA), umowy spółki osobowej, umowy o współpracy, umowy o zarządzanie płynnością czy też właśnie aport.

 

Autor: Paweł Rosiński ? Doradca podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X