Pozostało 75 dni do upłynięcia terminu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych do transakcji realizowanych w 2018 roku. Równocześnie u podatników pojawiają się wątpliwości, jakie przepisy należy zastosować w celu prawidłowego dopełnienia obowiązku dokumentacyjnego.

Wyjaśniamy, iż wymogi dotyczące dokumentacji cen transferowych wprowadzone od 2019 roku mogą być stosowane również do transakcji realizowanych w 2018 roku.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), tzw. ?ustawa zmieniająca?.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 wskazanej ustawy zmieniane przepisy stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych przez podatników od dnia 1 stycznia 2019 r. (poza wyjątkami określonymi w ustawie).

Do określenia obowiązków w zakresie cen transferowych za 2018 rok stosuje się przepisy obowiązujące w 2018 roku. Jednocześnie, na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy zmieniającej istnieje możliwość wyboru przepisów wprowadzonych ustawą zmieniającą do wszystkich transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 roku.

Przepisy obowiązujące w 2018 roku nie mogą być zastosowane jednocześnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r., tym samym jeżeli podatnik zdecyduje się na zastosowanie nowych regulacji do transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 roku nie musi sporządzać równocześnie dokumentacji podatkowej na podstawie przepisów obowiązujących w 2018 roku.

Należy pamiętać iż wybór stosowanych przepisów musi mieć odniesienie do wszystkich kontrolowanych transakcji w danym okresie.

W związku ze zmianą przepisów podatnik powinien przeanalizować, które regulacje prawne są dla spółki korzystniejsze.

Autor: Beata Rawa ? starszy konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X