W dniu dzisiejszym na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Rozporządzenia w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Uwagi do projektu zgłaszać można do 19 marca 2019 r. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów wydanie i ogłoszenie przedmiotowego Rozporządzenia nastąpi przed dniem 1 kwietnia 2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321330/katalog/12574872

X