W dniu 29 września 2023 r. opublikowano Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 6 – Metoda koszt plus.

W objaśnieniach przedstawiono:

    • zasady użycia metody koszt plus
    • kryteria porównywalności
    • trudności i błędy w stosowaniu metody koszt plus
    • jak również zaprezentowano porównanie metody z innymi metodami oraz przykłady prezentujące praktyczne zastosowanie metody.

Objaśnienia uwzględniają rekomendacje Forum Cen Transferowych z 28 września 2021 r. dotyczące opisu metody koszt plus oraz uwagi zgłoszone w ramach przeprowadzonych konsultacji podatkowych.

Link do objaśnień → KLIK

X