Dnia 27 listopada br. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, o sygnaturze 0111-KDIB1-3.4010.434.2019.1.MO, której przedmiotem było ustalenie czy oddziały Spółki komandytowej mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, udzielonego Spółce, jeżeli wewnętrzne rozliczenia pomiędzy oddziałami będą prowadzone zgodnie z zasadami cen transferowych.

W ukazanym stanie faktycznym spółka komandytowa prowadzi działalność produkcyjną w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz poza jej terenem. Działalność jest prowadzona w zakładach będących oddziałami Spółki. Działalność Spółki prowadzona jest na podstawie kilku zezwoleń.

W związku z powyższym powstało zagadnienie budzące wątpliwości spółki: Czy dochód uzyskiwany przez Spółkę z tytułu świadczenia usług na podstawie zezwolenia na rzecz pozostałych zakładów będzie objęty zwolnieniem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34?

Szef Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, iż w omawianym przypadku, stosowanie przepisów rozdziału 1a oddziału 2 uCIT, odnosić się będzie jedynie do możliwości zastosowania przez podatnika ? przy ustaleniu wielkości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych ? zasady ceny rynkowej uregulowanej w tym przepisie w celu alokowania przychodów i kosztów, w odpowiednich wysokościach, do działalności zwolnionej i opodatkowanej.

Odnosząc się do magazynowania towarów na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w magazynie na rzecz zakładów, należy zauważyć, że w takiej sytuacji nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług bowiem istotą usługi jest świadczenie jej na rzecz innego podmiotu a nie w ramach jednego podatnika, jakim jest Spółka. W wyniku świadczeń dokonywanych pomiędzy ww. Zakładami nie może zatem dojść ani do powstania przychodu, ani kosztu uzyskania przychodu. Rozliczenia pomiędzy wyodrębnionymi jednostkami jednego podmiotu (podatnika) są zatem neutralne podatkowo.

Podsumowując, przepisy dotyczące zwolnień z opodatkowania na podstawie udzielanych zezwoleń na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej należy interpretować ściśle; stosowanie przepisów dotyczących cen transferowych, a zatem ustalanie na zasadach rynkowych wewnętrznych rozliczeń dochodu uzyskiwanego z tytułu świadczeń usług na podstawie zezwolenia na rzecz pozostałych zakładów nie będzie objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT.

Autor: Izabela Lipka ? asystent podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X