Mikro i małe przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z preferencji polegającej na niesporządzaniu analiz porównawczych do transakcji grupowych. Planowane od 1.1.2022 r. zmiany w regulacjach cen transferowych zakładają odstąpienie od przygotowywania analiz rynkowych m.in. dla:

1. Mikroprzedsiębiorców – podmiotów, które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniały łącznie następujące warunki:

  • zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2. Małych przedsiębiorców – podmiotów, które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniały łącznie następujące warunki:

  • zatrudniały średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

Jednocześnie należy pamiętać, że pomimo skorzystania z preferencji nieprzygotowywania analiz porównawczych, mikro i małe przedsiębiorstwa będą zobligowane sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych oraz wysłać do szefa KAS informację o cenach transferowych, w której wskażą przedziały rynkowe.

Organy tym samym będą posiadały prawo do żądania od takich podmiotów analizy porównawczej w celu wykazania / uzasadnienia rynkowości wskazanej w TPR. Niewątpliwie warto zatem rozważyć opracowanie analizy porównawczej, szczególnie, że prawidłowo opracowane badanie chroni podatkowo mikro małych przedsiębiorców przed ryzykiem doszacowania dochodu przez 3 lata od daty przygotowania takiej analizy.

 

Autor: dr Jarosław F. Mika – Doradca podatkowy nr wpisu 10 625

X