Przedmiotem opodatkowania estońskim CIT jest dochód ustalony jako:

  • zysk netto wypracowany w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej został przeznaczony do wypłaty z tytułu podzielonego zysku lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem,
  • ukryty zysk,
  • wysokość wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
  • dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
  • dochód z tytułu zysku netto w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem,
  • dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych,
  • dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów,
  • odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę,
  • zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki,
  • świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.
X