Umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) zawarte pomiędzy Polską a danym państwem / jurysdykcją pozwalają przy rozliczaniu podatku u źródła na zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej lub zwolnienia. Prawidłowe ustalenie wysokości stawki podatkowej wymaga zapoznania się z treścią danej UPO. Brak umowy międzynarodowej pomiędzy Polską a danym państwem / jurysdykcją lub nie objęcie nią danej kategorii należności, powoduje zastosowania stawek podatkowych lub zwolnień wskazanych jedynie w przepisach krajowych (UoCIT lub UoFIZ).

Dodatkowo, umowy międzynarodowe mogą przykładowo doprecyzowywać definicję zakładu, odsetek czy też być pomocne do rozstrzygania rezydencji podatkowej osoby prawnej lub fizycznej.

X