Do usług niematerialnych należą usługi doradcze, księgowe, badania rynku, usługi prawne, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Istotny jest fakt, że powyższy katalog usług jest otwarty, co oznacza, że usługi podobne do wymienionych również wchodzą w zakres opodatkowania podatkiem u źródła. Przy kwalifikacji do konkretnego rodzaju usług decydująca jest treść czynności oraz charakteru wykonywanych świadczeń. Takimi usługami są np. usługi ubezpieczeniowe, które pod względem funkcjonalnym i celowościowym są zasadniczo podobne do usług gwarancji.

X