Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego wydłużyła obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego z 31 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Czy wydłużenie terminu należy traktować z “przymrużeniem oka”?

Przypomnijmy, iż wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, jak i wprowadzenie stanu epidemii spowodowało, iż zawieszono konieczność informowania o schematach podatkowych MDR innych niż transgraniczne. Obowiązku informacyjnego należy dopełnić do 30 dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Zatem z dużym prawdopodobieństwem – jeśli 1 kwietnia 2023 zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego, podatnicy będą mieli czas do 2 maja 2023 roku na zaraportowanie schematów krajowych rozpoznanych w okresie od 31 marca 2020 r. – 31 marca 2023 r.

Ponadto, w przypadku certyfikatu rezydencji nieposiadającego terminu ważności do 2 miesięcy po okresie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, płatnik przy poborze podatku może posłużyć się posiadanym certyfikatem rezydencji obejmującym 2019 lub 2020 rok, pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie.

Powyższe oznacza, iż z dużą dozą prawdopodobieństwa tuż po majówce podatników będzie czekać sporo pracy związanej z koniecznością dopełnienia obowiązków informacyjnych w zakresie schematów podatkowych, a tuż przed wakacjami pojawi się konieczność pozyskania aktualnych certyfikatów rezydencji.

Z drugiej strony krócej będziemy czekać na wyjaśnienia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Standardowo Dyrektor KIS ma na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Termin ten został jednak w związku z epidemią przedłużony do 6 miesięcy. W następstwie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego powróci termin 3-miesięczny.

Reasumując, współcześnie 1 kwietnia jest powszechnie uznawany za dzień radosny. Nie mniej jednak zachęcamy, aby pozostać czujnym i zawczasu podjąć odpowiednie działania w kontekście wskazanych obszarów tak, aby za kilka miesięcy nie spotkała nas niemiła niespodzianka związana z pilną koniecznością dopełnienia dodatkowych obowiązków sprawozdawczo – informacyjnych.

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Transfer Pricing Manager

X