Jak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który ukazał się 25 sierpnia 2022 r. złożenie oświadczenia pierwotnego pozwoli na niestosowanie mechanizmu pay&refund do końca roku podatkowego płatnika. Co więcej, korzystne przepisy związane z wydłużeniem terminu ważności oświadczenia w podatku u źródła do końca roku, będzie można zastosować nawet wtedy, jeśli termin ważności już złożonego oświadczenia upłynął.

Projekt ustawy zawierający regulacje naprawcze w stosunku do pierwotnej wersji projektu, przewiduje wprowadzenie przepisów przejściowych, których celem jest czasowe ujednolicenie większości zmian w przepisach dotyczących podatku u źródła. Przepis przejściowy – art. 23 ust. 10 zawiera szczególne rozwiązanie, pozwalające na cofnięcie negatywnych skutków zmian wynikających z ustawy z 29 października 2021 r. i obowiązujących w 2022 roku w zakresie oświadczenia składanego przez płatnika.

Postanowiono wprowadzić retroaktywne wydłużenie terminu ważności oświadczenia pierwotnego i terminu do złożenia oświadczenia następczego. Jak czytamy w uzasadnieniu, wprowadzona zmiana “pozwoli wstecznie wyłączyć obowiązek stosowania mechanizmu pay&refund względem należności objętych oświadczeniem złożonym w 2022 roku, ale wypłaconych także po upływie dodatkowych dwóch miesięcy i to do końca roku podatkowego płatnika. Jeżeli płatnik nie pobrał podatku według stawek ustawowych, to retroaktywne wydłużenie ochroni go przed sankcjami podatkowymi w tym zakresie. Jeżeli natomiast podatnik pobrał podatek według tych stawek, to retroaktywne wydłużenie pozwoli na wszczęcie postępowania nadpłatowego w celu odzyskania różnicy w ciężarze podatkowym. Retroaktywne wydłużenie terminu do złożenia oświadczenia następczego oznacza, że płatnik może “zrezygnować” ze skutków złożenia oświadczenia następczego jeszcze w 2022 roku i złożyć je “ponownie”, aby wykorzystać retroaktywne wydłużenie ważności oświadczenia pierwotnego, potwierdzając w ten sposób niestosowanie mechanizmu pay&refund do końca roku podatkowego.”

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz – Starszy konsultant podatkowy

 

Projekt o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw: 9-020-1000-2022.pdf (sejm.gov.pl)

X