W sytuacji, gdy podmioty powiązane prowadzą transakcję kontrolowaną z wieloma podmiotami powiązanymi, wówczas agregujemy transakcje jednorodne i wykazujemy w jednym polu, wskazując każdy kraj w polu „kraj siedziby lub zarządu kontrahenta”.

X