Właściwym organem podatkowym dotyczącym podatku dochodowego pobieranego od osób prawnych (CIT) będących nierezydentami jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublinie. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) właściwość organów podatkowych została przydzielona 16 Naczelnikom Urzędów Skarbowych (jeden organ na województwo).

X