Stosownie do rekomendacji zawartych w Wytycznych OECD można wyróżnić trzy modele restrukturyzacyjne:

  • konwersja dystrybutora o pełnych ryzykach na dystrybutora o ograniczonych ryzykach lub komisanta/agenta,
  • konwersja producenta o pełnych ryzykach na producenta kontraktowanego,
  • transfer praw do wartości niematerialnych w celu powołania odrębnego podmiotu zajmującego się zarządzeniem wartościami niematerialnymi i prawnymi.
X