Nowa definicja restrukturyzacji, wprowadzona nowelizacją ustawy wskazuje na dwa kluczowe kryteria:

    • istotna zmiana relacji handlowych lub finansowych, w tym zakończenie obowiązujących umów lub zmiana istniejących warunków,
    • przeniesienie pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka, jeśli w wyniku tego przeniesienia EBIT w trzyletnim okresie po przeniesieniu uległby zmianie o co najmniej 20% przewidywanego średniorocznego EBIT w tym samym okresie, gdyby nie dokonano przeniesienia.
X