W przypadku stwierdzenia, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną:

  1. nie zawarłyby danej transakcji kontrolowanej lub
  2. zawarłyby inną transakcję lub inną czynność,

organ podatkowy określi dochód lub stratę podatnika, bez uwzględnienia transakcji kontrolowanej, a w przypadku, gdy jest to uzasadnione, określa dochód (stratę) podatnika z transakcji właściwej (rozpoznanej na podstawie badania rzeczywistych okoliczności transakcji oraz zachowania jej stron).

Regulacja ta umożliwia właściwe rozpoznanie przez organ podatkowy rzeczywistej transakcji kontrolowanej oraz ewentualne zastąpienie przez organ podatkowy na potrzeby szacowania dochodu lub straty transakcji kontrolowanej inną transakcją (transakcją właściwą) lub całkowite pominięcie efektów podatkowych transakcji kontrolowanej.

Istotnym jest, że podstawą zastosowania recharakteryzacji transakcji nie może być wyłącznie trudność w weryfikacji ceny transferowej przez organ podatkowy albo brak porównywalnych transakcji występujących pomiędzy podmiotami niepowiązanymi w porównywalnych okolicznościach.

X