dr Jarosław F. Mika – doradca podatkowy numer wpisu 10 625
X