Należy pamiętać, że podmioty powiązane zobligowane są do złożenia oświadczenia zarządu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w tym oświadczenia że transakcje kontrolowane objęte dokumentacją odbywają się w warunkach rynkowych. Oświadczenie jest podpisywane przez kierownika jednostki i składane właściwemu miejscowo urzędowi skarbowym. Przepis ten, wynika wprost z art.11m uCIT, a jest on niezwykle istotny w kontekście rynkowości transakcji.

Kompensaty warunków transakcji wymagają zaraportowania przez podatnika do formularza podatkowego – TPR. Po aktualizacji formularza TPR w styczniu 2021 r. nakreślono konieczność prezentowania informacji w odniesieniu do kompensat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formularzu podmiot powiązany zobowiązany jest wskazać jedną z trzech możliwych sytuacji odnoszących się do kompensat. Możliwe jest wskazanie następujących sytuacji:

    • osiągnięcie mniejszych korzyści uzyskanych w związku z jedną transakcją kontrolowaną jest kompensowane większymi korzyściami uzyskanymi w związku z inną transakcją kontrolowaną,
    • osiągnięcie niższego dochodu w jednym roku obrotowym kompensowane jest wyższym dochodem z 3-letniego okresu obejmującego ten rok obrotowy,
    • brak kompensaty w przypadku transakcji kontrolowanej.

Zaraportowanie kompensaty w Informacji TPR

W polu “Kompensata” należy wskazać, wybierając kod z tabeli poniżej, czy:

  1. mniejsze korzyści uzyskane w związku z jedną transakcją kontrolowaną są kompensowane większymi korzyściami uzyskanymi w związku z inną transakcją kontrolowaną – § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
  2. niższy dochód uzyskany w jednym roku obrotowym kompensowany jest wyższym dochodem z tego trzyletniego okresu – § 9 ust. 2 Rozporządzenia TP.
Kod Kompensata
KS01 Korzyści podlegały kompensacie na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia TP
KS02 Dochód podlegał kompensacie na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia TP
KS03 Brak kompensaty

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

X