Korekta cen transferowych a CIT-8 oraz TPR

Dokonanie korekty cen transferowych należy zaraportować w zeznaniach podatkowych za rok (okres), którego dotyczy ta korekta lub do skorygowania zeznania za ten rok (korekta nastąpiła po złożeniu zeznania):

  • w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy (formularz CIT-8)
  • w informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C / TPR-P)

Poniżej przedstawione zostały formularze CIT-8 obowiązujące w 2018 r. oraz od 6 marca 2021 r. W formularzu z 2021 roku dodano rubrykę dotyczącą korekty cen transferowych wynikającej z art. 11e – poz. 27.

Formularz CIT-8 – 2018 r.

Formularz CIT-8 – od 06.03.2021 r.

W informacji TPR, w polu “Korekta cen transferowych” należy wskazać, czy w celu osiągnięcia wyniku na transakcji kontrolowanej, zgodnego z zasadą ceny rynkowej podmiot, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, dokonał korekty cen transferowych (np. poprzez korektę rentowności) w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT.

Dokonując korekty cen transferowych w informacji o cenach transferowych na formularzu TPR-C/TPR-P w sekcji Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia w polu “Korekta cen transferowych” należy wskazać czy podmiot, dla którego składana jest Informacja TPR, dokonał korekty cen transferowych za okres, za jaki składana jest ta informacja, wybierając kod z tabeli 26:

 

Autor: Marta Kiryczuk – Asystent podatkowy

X