Regulacje dotyczące schematów podatkowych zostały wprowadzone do przepisów krajowych Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193). Rozdział 11a “Informacje o schematach podatkowych” (art. 86a – 86o Ordynacji Podatkowej) stanowią implementację Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 [1].

Celem regulacji prawnej MDR jest czynnik informacyjny tj. dostarczenie administracji podatkowej informacji, która będzie wykorzystywana do poprawy jakości systemu podatkowego (przeciwdziałanie unikaniu podatkowania), w szczególności o potencjalnie agresywne planowanie podatkowe lub nadużycia wynikające z tego planowania. Dodatkowo MDR mają dostarczyć informacji o promotorach i korzystających ze schematów podatkowych [2].

Aby realizować obowiązek ustawowy, korzystający, promotorzy i wspomagający zobowiązani są do przekazywania Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych. Informacja o schematach przekazywana jest elektronicznie poprzez udostępnione przez Ministerstwo Finansów struktury formularzy MDR.

Do pierwszego kwartału 2022 r. do systemu MDR złożono 29 823 nowych oraz uzupełniono 3 876 dokumentów. Rok do roku obserwuje się stopniowy wzrost złożonych MDR. Istotnym jest, że naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem informacji dotyczących schematów podatkowych wiąże się z konsekwencjami wynikającymi z Kodeksu karnego skarbowego (przykładowo art. 80f: “Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje właściwemu organowi informacji o schemacie podatkowym lub przekazuje informacje po terminie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych tj. do do 28 895 040 zł.”).

Poniżej w tabeli przedstawiono statystykę dokumentów MDR (dane pochodzą ze strony MF).

MDR-1MDR-2MDR-3MDR-4Łącznie MDRnadanie NSP
do 31 marca 20194461551010702100
do 31 marca 20205 9061 2543 1961 15411 5101 010
do 31 marca 202111 0012 0078 1371 94423 0895 960
do 31 marca 202214 3152 38913 8913 10433 6998 716

Warto pamiętać również, że 11 kwietnia 2022 r. Ministrestwo Finansów zaktualizowało treść pytań i odpowiedzi dotyczących przepisów o raportowaniu MDR m. in. o pytanie: Co należy zrobić w sytuacji obowiązku złożenia MDR-3 przez korzystającego, jeżeli promotor nie wskazał korzystającemu numeru schematu podatkowego ani UPO, a termin złożenia deklaracji (a tym samym MDR-3) jest krótszy niż termin na złożenie informacji MDR-1. Czy w takim przypadku korzystający powinien najpierw złożyć samodzielnie MDR-1? Odpowiedź na pytanie nr 40 >>>.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 

 

[1] Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych.

[2] https://www.podatki.gov.pl/mdr/raportowanie-schematow-podatkowych-mdr/

X