Nowy TPR

We wrześniu 2022 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały nowe wzory formularzy dotyczących informacji o cenach transferowych dla osób prawnych TPR-C(4) oraz informacji o cenach transferowych dla osób fizycznych TPR-P(4) za rok 2021.

Co nowego?

W porównaniu z poprzednią wersją formularza do najistotniejszych zmian należy zaliczyć możliwość wyłączenia z obowiązku sprawozdawczego analiz cen transferowych w przypadku transakcji:

  1. zawieranych przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę w myśl przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  2. innych niż transakcje kontrolowane, opisanych w przepisie art. 11o ustawy o CIT (art. 23za ustawy o PIT) oraz
  3. objętych mechanizmem safe harbour.

Skorzystanie z uprawnień do niesporządzania analizy cen transferowych (analizy porównawczej lub analizy zgodności) będzie wskazane w formularzu TPR-C poprzez wybór opcji “nie dotyczy”.

Nowy TPR

Dodatkowo, w formularzu umożliwiono dodawanie kolejnych pól – “Dodatkowe Informacje” (pole tekstowe na 3500 znaków, kolejno numerowanych), służących przekazywaniu dodatkowych wyjaśnień przez podmiot składający informację TPR.

Nowy TPR

Do kogo składamy TPR-C?

Przypominamy, że formularz TPR-C należy wysłać elektronicznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Kto może złożyć (podpisać) TPR-C?

Formularz TPR-C może być podpisany przez osobę zgodnie z reprezentacją w Krajowym Rejestrze Sądowym lub przez inną osobę po udzieleniu jej pełnomocnictwa na formularzu UPL ? 1.

 

Autor: Zofia Brzezicka – Asystent Podatkowy

X