Interpretacja ogólna wydana przez Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym (Nr DCT2.8203.2.2021) zwraca uwagę na jednolitość transakcji w ujęciu ekonomicznym, kryteria porównywalności, metody weryfikacji cen transferowych oraz inne istotne okoliczności.

Należy pamiętać, że katalog przesłanek niezbędnych do weryfikacji, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny, ma charakter otwarty.

Ponadto, w interpretacji odniesiono się do jednorodności transakcji w kontekście transakcji z rajami podatkowymi. Interpretacja powinna przyczynić się do pewności i jednolitości stosowania prawa, a także do zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego podatników.

Zapraszamy do zapozniania się z Tax Alertem, w którym przybliżamy opublikowaną interpretację ogólną w sprawie transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym <<<LINK>>>.

X