Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowane dane statystyczne dotyczące liczby zawieranych porozumień w sprawach ustalenia cen transferowych.

Jak wskazano, w całym 2023 r. zawarto łącznie 108 porozumień cenowych, czyli o 10 więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Na uwagę zasługuje fakt, iż rok 2023 cechował się największą liczbą zawartych dwustronnych porozumień cenowych, ponieważ łącznie zawarto 13 takich porozumień.

Podstawowym celem zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego jest ograniczenie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe sposobu ustalenia ceny transferowych.

Porozumienie APA może zostać zawarte w formule jedno-, dwu- lub wielostronnej.

W poniższej tabeli przedstawiono kluczowe informacje w zakresie poszczególnych rodzajów porozumień.

Tabela 1. Charakterystyka APA jedno- dwu- i wielostronnych

Opis Jednostronne Dwustronne Wielostronne
Strony, pomiędzy którymi zawierana jest procedura Podatnik oraz Szef KAS Minister Finansów oraz organ podatkowy właściwy dla drugiej strony transakcji
Ograniczenie ryzyka Ograniczają ryzyko
w odniesieniu do transakcji między podmiotami krajowymi
Ograniczają ryzyko
w odniesieniu do transakcji między podmiotem krajowym oraz zagranicznym
Ograniczają ryzyko
w odniesieniu do transakcji między podmiotami powiązanymi z 3 lub więcej państw
Podwójne opodatkowanie Brak gwarancji uniknięcia podwójnego opodatkowana
w transakcjach
z podmiotem zagranicznym
Eliminacja ryzyka podwójnego opodatkowania Zabezpieczenie przeznaczone dla transakcji najbardziej skomplikowanych,
gwarantuje bezpieczeństwo każdej ze stron
Termin wydania Postępowanie relatywnie krótkie
w porównaniu do innych rodzajów APA
Postępowanie trwa dłużej – konieczność porozumienia się między dwoma państwami Relatywnie najdłuższy czas trwania postępowania
Opłata Opłata dotycząca podmiotów krajowych:
5 000 PLN – 50 000 PLN.
Opłata dotycząca podmiotu zagranicznego: 20 000 PLN – 100 000 PLN
50 000 PLN – 200 000 PLN 50 000 PLN – 200 000 PLN

Link do statystyk opublikowanych przez Ministerstwo Finansów: KLIK

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Transfer Pricing Manager

X