Do opracowania analizy porównawczej jednym z elementów dokumentacji cen transferowych możemy wykorzystać wskaźniki wskazane w:

    • załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
    • piramidzie Du Ponta
    • dokumencie Draft Handbook On Transfer Pricing Risk Assesment, 30 kwietnia 2013 r.
    • bazach danych.

Do analizy wybieramy takie wskaźniki, które w sposób najbardziej właściwy odpowiadają danej branży.

Wskazać należy, iż przepisy rozporządzenia z bulletu pierwszego uprawniają podmioty powiązane do posługiwania się także wskaźnikami, których elementy licznika i mianownika mogą obejmować dane stricte dopasowane do charakteru transakcji kontrolowanej – do wyboru przez podmiot powiązany (WF13 – inny wskaźnik oparty o dane polskie oraz WF17- inny wskaźnik oparty o dane międzynarodowe).

X