Regulacje dotyczące schematów podatkowych zostały wprowadzone do przepisów krajowych Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193). Rozdział 11a „Informacje o schematach podatkowych” (art. 86a – 86o Ordynacji Podatkowej) stanowią implementację Dyrektywy Rady (UE) 2018/822.

Celem regulacji prawnej MDR jest czynnik informacyjny, tj. dostarczenie administracji podatkowej informacji, która będzie wykorzystywana do poprawy jakości systemu podatkowego (przeciwdziałanie unikaniu podatkowania), w szczególności o potencjalnie agresywnym planowaniu podatkowym lub nadużyciach wynikających z tego planowania. Dodatkowo MDR mają dostarczyć informacji o promotorach i korzystających ze schematów podatkowych.

W lipcu bieżącego roku na stronie podatki.gov.pl zostały opublikowane statystki w przedmiocie dokumentów złożonych do systemu MDR od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2023 r. Z udostępnionych danych wynika, iż na dzień 30 czerwca 2023 r. do Szefa KAS wpłynęło łącznie 48 167 dokumentów (w tym 5 274 uzupełnień). Najwięcej zostało złożonych informacji MDR-3: 23 387 dokumentów (w tym 1 059 uzupełnień) oraz MDR-1: 18 049 (w tym 4 077 uzupełnień).

Z danych opublikowanych za I połowę 2023 roku uwidacznia się trend wzrostowy w porównaniu do lat poprzednich. Już w pierwszej połowie 2023 r. liczba złożonych informacji MDR osiągnęła blisko 70% liczby złożonych MDR w 2022 r. Zakładamy, iż w związku z „odwieszeniem” terminów na składanie krajowych MDR (w wyniku odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r.), liczba złożonych informacji MDR znacząco wzrośnie, co w naszej ocenie może negatywnie wpłynąc na czas nadawania NSP w stosunku do uzgodnień objętych obowiązkiem raportowym, o których Szef KAS jest informowany.

 

Autor: Karol Klauziński – Doradca podatkowy nr wpisu 14 276

X