W przypadku zawarcia aneksu zmieniającego wartość kapitału w formularzu TPR pod pozycją Wartość Transakcji należy wpisać zmienioną aneksem kwotę.

X