Spółki komandytowe uzyskały status podatnika podatku CIT od 1 stycznia 2021 r. lub 1 maja 2021 r.


W przypadku, gdy spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT z dniem 1 maja 2021 r. oraz nie sporządziła sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r., powinna ona złożyć jedną Informację TPR za cały jej rok obrotowy 2021. Informację TPR spółka komandytowa powinna złożyć na formularzu TPR-C.


Jeśli jednak sprawozdanie finansowe spółki komandytowej zostało sporządzone na dzień 30 kwietnia 2021 r., to wyznaczony wspólnik powinien złożyć Informację TPR za okres 1 stycznia 2021 r. – 30 kwietnia 2021 r. W zależności od formy prawnej wyznaczonego wspólnika spółki komandytowej Informację TPR należy złożyć:

    • na formularzu TPR-C (w przypadku osób prawnych) lub
    • TPR-P (w przypadku osób fizycznych).

Następną Informację TPR (za okres 1 maja 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.) spółka komandytowa złoży na formularzu TPR-C.


Przepisy nadające spółkom komandytowym status podatnika CIT wprowadziły także możliwość przedłużenia przez spółkę komandytową jej roku obrotowego (przedłużony rok obrotowy trwał w takim przypadku od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i za ten okres sporządzone zostało sprawozdanie finansowe). W takiej sytuacji, wyznaczony wspólnik spółki komandytowej składa Informację TPR za spółkę komandytową za jej przedłużony rok obrotowy (tj. za okres 1 stycznia 2020 r. – 30 kwiecień 2021 r.).

Następne sprawozdanie finansowe (za okres 1 maja 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.) spółka komandytowa sporządziła już jako podatnik CIT i za ten okres powinna także złożyć kolejną Informację TPR.

 

Źródło: Pytanie nr 17., TPR. Informacja o cenach transferowych. Pytania i odpowiedzi. Wydanie III rozszerzone, Ministerstwo Finansów, Warszawa, październik 2022.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

X