Opublikowano zaktualizowane obwieszczenie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak wskazano, zastosowanie regulacji mechanizmu safe harbour stosownie do art. 11g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dalszym ciągu jest możliwe w przypadku pięciu walut: złoty polski, dolar amerykański, euro, frank szwajcarski, funt brytyjski przy zastosowaniu 3 miesięcznej stopy referencyjnej.

Marża powinna wynosić odpowiednio:

    • dla pożyczkobiorcy – maksymalnie 3,1 punktu procentowego,
    • dla pożyczkodawcy – minimalnie 2,2 punktu procentowego.

Jeżeli wartość bazowej stopy procentowej jest mniejsza od zera, marża stanowi sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i wartości określonej ww. punktach.

Warunki przedstawione w obwieszczeniu obowiązują od 1 stycznia 2024 r.

X