Opinia o stosowaniu preferencji – podatek u źródła

Czym jest opinia o stosowaniu preferencji? Opinia o stosowaniu preferencji dotyczy zwolnienia z poboru podatku u źródła przez płatnika, od wypłacanych na rzecz podatnika należności w szczególności z tytułu: odsetek, praw autorskich, znaków towarowych, użytkowania lub...

Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (formularz ORD-U)

Na mocy przepisów prawa podatkowego podmioty zawierające umowy z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, są zobowiązani do złożenia formularza ORD-U. Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy zobowiązani do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C),...
X