Kalkulacja ceny transferowej na podstawie wskaźników WF13 i WF17

Wskaźniki rentowności w transakcjach kontrolowanych Rentowność badanego podmiotu (nie tylko w zakresie transakcji kontrolowanych) wyrażana jest za pomocą odpowiednich wskaźników finansowych. Wskaźniki finansowe wykorzystywane do badania rynkowości transakcji...
X