Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zaprezentowała w dniu 3 kwietnia 2020 r. dokument zawierający analizę przepisów międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w czasie COVID-19 (ang. OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis). Dokument omawia cztery główne kwestie:

  1. Powstanie stałego zakładu,
  2. Rezydencję podatkową przedsiębiorstw,
  3. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej,
  4. Rezydencję podatkową osób fizycznych.

Analizując te kwestie, OECD oparła się głównie na komentarzu do Modelowej Konwencji w Sprawie Podatku od Dochodu i Majątku prezentując wytyczne dotyczące kwestii pojawiających się w obecnej sytuacji związanej z pandemią. W analizie stwierdzono, że wyjątkowe okoliczności będące skutkiem siły wyższej (COVID-19) nie powinny powodować istotnych zmian w obowiązkach podatkowych pracowników lub pracodawców w odniesieniu do zakładu stałego, rezydencji podatkowej przedsiębiorstw, miejsca zamieszkania lub opodatkowania dochodów z pracy najemnej.

Wskazać należy jednocześnie, iż takie państwa jak Wielka Brytania, Irlandia oraz Australia opracowały własne wytyczne dotyczące wpływu COVID-19 na prawidłowe ustalenie rezydencji podatkowej.

Pełna treść dokumentu znajduje się na stronie OECD.

 

Autor: Michał Mika ? Starszy konsultant podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?

 

 

X