Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów, w 2022 roku organy podatkowe przeprowadziły łącznie 357 kontroli w obszarze cen transferowych (w I kwartale – 98, w II kwartale – 88, w III kwartale – 67, w IV kwartale – 104).

Kwota doszacowanego dochodu z przeprowadzonych kontroli cen transferowych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych w 2022 r. wyniosła 1  056,6 mln zł.

W 2022 roku kontrole w obszarze cen transferowych obejmowały okresy z przedziału lat 2016 – 2020.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, w celu analizy obowiązku dokumentacyjnego pod kątem weryfikacji transakcji podlegających konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie tylko w bieżącym roku podatkowym, ale również w poprzednich latach – wciąż nieulegających przedawnieniu WYPEŁNIJ FORMULARZ

X