Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym.

Podczas panelu poddamy pod dyskusję m.in. jaki wpływ na obowiązki z zakresu cen transferowych ma pogorszenie sytuacji ekonomicznej w Polsce będące następstwem ogłoszenia przez WHO stanu pandemii, czy podmioty powiązane powinny zweryfikować politykę cen transferowych w 2020 r. oraz jakie rodzaje transakcji kontrolowanych narażone są na szczególne ryzyka podatkowe i jakie zastosować narzędzia w celu ograniczenia, wyeliminowania ryzyk.

Najbliższy termin już 13 października w Poznaniu.

 

Zapisy

X