W dniu 1 lutego 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano wyjaśnienia w sprawie obowiązywania przepisów o cenach transferowych w 2018 r. i 2019 r. Przyczyną publikacji wyjaśnień były wątpliwości dotyczące zakresu obowiązywania nowego stanu prawnego.

Jak wskazano w wyjaśnieniach MF, w celu wskazania przepisów, na podstawie których podatnicy powinni realizować obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze, kluczowe znaczenie ma okres za jaki są realizowane, a nie moment ich realizacji.

Z uwagi na powyższe, możliwość wyboru stanu prawnego, na podstawie którego podatnik będzie realizował obowiązki sprawozdawcze i dokumentacyjne w odniesieniu do transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 r. nie dotyczy przepisów o TP ? R. Podatnicy będą zobowiązani do składania TP ? R dla transakcji z podmiotami powiązanymi realizowanymi dopiero w 2019 r. Wynika to z faktu, że przepisy obligujące do sporządzenia CIT ? TP obowiązują w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2018 r., natomiast przepisy dotyczące TP ? R dotyczą wyłącznie transakcji realizowanych od 2019 r.

Podsumowując, jeśli w 2018 r. u podatnika dokonującego transakcji z podmiotami powiązanymi przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekroczyły 10 000 000 euro, zobowiązany jest on do złożenia uproszczonego sprawozdania CIT ? TP.

Termin złożenia CIT-TP to 30 września 2019 r.

Ponadto zgodnie z artykułem 11t ust. 4 uCIT podatnicy dokonujący transakcji krajowych zwolnionych z obowiązku dokumentacyjnego (art. 11n pkt 1 uCIT), którzy będą składali TP ? R dla transakcji realizowanych w 2019 r. wypełniają formularz w sposób uproszczony. Nie uwzględniają bowiem:

  1. ogólnych informacji finansowych podmiotu, dla którego składana jest informacja,
  2. informacji dotyczących metod i cen transferowych oraz
  3. dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących danych lub informacji zawartych w TP?R.

Autor: Piotr Rzepka ? konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X