W dniu 7 września 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.469.2022.2.DP w zakresie dotyczącym składania oświadczeń WH-OSC.

Stan faktyczny

Spółka jest polską spółką kapitałową, podatnikiem podatku CIT.  Wnioskodawca wypłaca na rzecz właściciela odsetki od pożyczki i cash poola jako tytułu określonego w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Odsetki od pożyczki płacone są w okresach kwartalnych, natomiast odsetki od cash poola pobierane są przez Bank i przekazywane do właściciela w okresach miesięcznych. W miesiącu lutym 2022 roku kwota płatności przekroczyła 2.000.000 zł. Wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 21 ust. 3 ustawy CIT do skorzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania wypłacanych należności.

Zgodnie z art. 26 ust. 7c ustawy o CIT Zarząd Spółki złożył oświadczenie płatnika WH-OSC przed dniem wpłaty odsetek za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty określonej w art. 26 ust. 2e ustawy o CIT (2 mln PLN). Oświadczenie złożono w lutym 2022 roku. W związku z kolejnymi płatnościami, które przekroczyły kwoty wskazane w pierwotnym oświadczeniu Zarząd złożył kolejne oświadczenie – zgodnie z art. 26 ust 7f ustawy o CIT. W oparciu o ten przepis, jeżeli płatnik złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 7a, a następnie dokonuje na rzecz podatnika, którego dotyczyło to oświadczenie, dalszych wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, płatnik może nie stosować ust. 2e do momentu upływu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono to oświadczenie. W celu dochowania terminu drugiego miesiąca od miesiąca złożenia pierwszego oświadczenia który upływał w kwietniu 2022 roku, Zarząd złożył kolejne oświadczenie na planowane kwoty wypłaty w  marcu 2022 roku. Kolejne oświadczenie w związku z planowanymi wypłatami zostało złożone w maju 2022 roku.

W celu potwierdzenia możliwości stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania w kwietniu 2022 roku, Spółka złożyła również do Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego wniosek o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z wypłatami należności z tytułu odsetek w okresach wskazanych we wniosku (miesięcznie i kwartalnie), Zarząd Spółki będzie składał systematycznie oświadczenia co dwa miesiące do momentu uzyskania opinii o stosowaniu preferencji. Powyższy sposób w zakresie możliwości składania kolejnych oświadczeń WH-OSC w przypadku kolejnych wypłat należności dla podmiotu powiązanego Spółka potwierdziła w rozmowie z Krajową Informacją Skarbową w dniu 22 czerwca 2022 roku. Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo składając kolejne oświadczenia zarządu WH-OSC w celu skorzystania z preferencji w zakresie zwolnienia z poboru podatku u źródła dla tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT?

Stanowisko DKIS

Biorąc powyższe pod uwagę, Organ podatkowy wskazał: nie można zgodzić się ze Spółką, że postępuje prawidłowo składając kolejne oświadczenia zarządu WH-OSC w celu skorzystania z preferencji w zakresie zwolnienia z poboru podatku u źródła dla tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem oświadczenie pierwotne (art. 26 ust. 7f ustawy CIT) oraz oświadczenie następcze (art. 26 ust. 7g ustawy CIT) mogą być składane tylko jednokrotnie. W rezultacie stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Jednak na zakończenie należy zauważyć, że z dniem 31 sierpnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego. Przedmiotowe rozporządzenie dotyczy przede wszystkim przedłużenia terminu ważności oświadczenia WH-OSC.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X