W dniu 29.03.2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.29.2021.1.RK w przedmiocie ustalenia możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Wnioskodawca jest komplementariuszem i akcjonariuszem w Spółce Y. Poprzez osoby fizyczne, będące udziałowcami i członkami zarządu Wnioskodawcy – Spółka stanowi podmiot powiązany ze Spółką Y.

Wnioskodawca objął serie akcji w podwyższonym kapitale Spółki Y. Podwyższenie kapitału i wkład Spółki ma postać wkładu pieniężnego i został przeznaczony w części na kapitał zakładowy a w części na kapitał zapasowy.

Wnioskodawca oraz Spółka Y poniosły stratę za 2019 r. w związku z czym transakcje/zdarzenia pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką Y nie mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n ust. 1 uCIT.

W ocenie podatnika transakcja kapitałowa podlega dokumentacji jedynie wtedy, gdy wiąże się z wniesieniem aportem określonych aktywów, otrzymaniem aportu aktywów. Objęcie akcji za gotówkę nie uznaje się za aport.

W ocenie organu podatkowego przez ?transakcje? w rozumieniu należy rozumieć wszelkiego rodzaju czynności prawne powodujące przeniesienie własności dóbr, które mają wpływ na dochód (stratę) podatnika w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym.

W konsekwencji, podwyższenie kapitału, będzie mieściło się w pojęciu ?transakcji? i powinno być przedmiotem sporządzenia dokumentacji cen transferowych o ile zostaną przekroczone określone w art. 11k ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych progi dokumentacyjne.

Tym samym stanowisko podatnika uznano za nieprawidłowe.

Przypominamy, iż trwają konsultacje podatkowe w sprawie definicji transakcji kontrolowanej.

Celem wydania interpretacji jest wyjaśnienie, co należy rozumieć przez pojęcie transakcji kontrolowanej ze względu na zidentyfikowane trudności interpretacyjne w odniesieniu do jego poszczególnych elementów.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X