Czy nowopowstała spółka kapitałowa (spółka z o.o.) powstała z przekształcenia JDG będzie podlegać ograniczeniom w wyborze opodatkowania estońskim CIT?

W dniu 18 marca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.675.2021.2.BS  w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego ustalenia, czy przyszła spółka kapitałowa (spółka z o.o.) powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej nie będzie podlegać ograniczeniom w wyborze opodatkowania ryczałtem od spółek (estoński CIT) określonych w art. 28k ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stan faktyczny

Wnioskodawca prowadzi indywidualną jednoosobową działalność gospodarczą. Podstawowym rodzajem tej działalności jest handel detaliczny. W 2021 r. zakupił nieruchomości, na których ma zamiar stworzyć infrastrukturę dla działalności handlowo-usługowej. Tak uzbrojony teren będzie przedmiotem sprzedaży (towar handlowy). Jednocześnie, prowadzoną indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą Wnioskodawca zamierza przekształcić w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w 2022 r. Przekształcenie JDG nastąpi na podstawie rozdziału 6 Ksh. Po przekształceniu działalności jednoosobowej w spółkę kapitałową, spółka ta będzie spełniała wymogi opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych określone w art. 28j ustawy o CIT. Ponadto nie będzie: przedsiębiorstwem finansowym, instytucją pożyczkową, osiągała dochodów wynikających z decyzji  wsparciu lub SSE i nie zostanie postawiona w stan upadłości lub likwidacji.

Zdaniem Wnioskodawcy, przyszła spółka z o.o. powstała z przekształcenia JDG nie będzie podlegać ograniczeniom w wyborze opodatkowania ryczałtem od spółek określonych w art. 28k ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT.

Stanowisko DKIS

Dyrektor KIS w uzasadnieniu interpretacji wskazuje, że warunki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych zawiera art. 28j ust. 1 ustawy o CIT. W odniesieniu do części obowiązków wynikających z powyższego przepisu, w oparciu o art. 28j ust. 2 ustawy o CIT, z preferencji skorzystać mogą podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.

Organ podatkowy zauważa, że ww. przepis odnosi się ogólnie do podatników rozpoczynających prowadzenie działalności i nie zawiera negatywnego katalogu wyłączającego zastosowanie tej regulacji do podatników, rozpoczynających prowadzenie działalności w określony sposób.

Podsumowując, przyszła spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, jako podmiot rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, nie będzie objęty zastosowaniem art. 28k ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. W konsekwencji spółka z o.o. powstała z przekształcenia działalności jednoosobowej będzie mogła skorzystać z preferencji podatkowej (estońskiego CIT) po spełnieniu pozostałych warunków wynikających z art. 28j ust. 1 ustawy o CIT.

W analizowanym przypadku nowopowstała spółka z o.o. będzie spełniała wymogi określone w art. 28j ustawy o CIT, zatem będzie mogła wybrać sposób opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, a przepis art. 28k ust. 1 pkt 5 (wyłączenia podmiotowe) nie znajdzie w tej sprawie zastosowania. W rezultacie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, uznając je za prawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X